Záměrné matení pojmů levice a pravice

V současné době dochází k záměrnému matení pojmů. A aby lidé už vůbec nevěděli, jak se mají orientovat v pojmech pravice a levice, tak „odborná“ literatura i Wikipedie uvádí spoustu scestných charakteristik těchto dvou politických směrů. Bílé tak bývá vydáváno za černé a naopak.

V čem je tedy podstata dvou společenských uspořádání – tedy pravicového a levicového?

Pravice požaduje soukromou kontrolu výrobních prostředků, kapitalismus, volný trh a tržní hospodářství.

Pravice staví fungování společnosti na konkurenci – tedy konfliktu a na davoelitarismu, kdy dav pracuje pro blaho úzké elity.

Pravice podporuje privatizaci všeho a všech, soukromé vlastnictví všeho a všech – a to od malých soukromníků až po velké megakorporace – ty ale postupně a vždy! ve finále sežerou malé soukromníky.

Výsledkem tedy je, že vše ve státě vlastní nadnárodní korporace. Stát tím pádem nemá žádné zdroje a de facto je zcela ve vlastnictví a područí soukromého kapitálu (nadnárodních korporací). Tedy přesně model EU: nadřazenost nadnárodních korporací nad národními státy.

Levice naopak požaduje celospolečenskou (státní) kontrolu výrobních prostředků, socialismus, regulovaný trh a státní plánování.

Levice staví fungování společnosti na kooperaci, neboli spolupráci. Jde o koncept společnosti, který není založený na konkurenci a konfliktu, ale naopak na sociální solidaritě – tedy na společenské dobrovolné soudržnosti mezi rovnými.

Takzvaný volný trh (který ale v reálu nikdy neexistoval) musí být nahrazen systematickým státním plánováním ve prospěch celé společnosti, a ne nadnárodních korporací.

Stát musí mít ve vlastnictví strategická odvětví národního hospodářství (například energetiku, dopravní infrastrukturu a podobně) a přírodní bohatství (například vodu, nerostné suroviny a podobně).

Levice požaduje, aby měl stát svoji vlastní zdrojovou základnu, výrobu a spotřebu. Tedy, aby byl suverénní.

Stát je systém samořízení společnosti pro přežití a rozvoj národa. Je-li stát zlikvidován a vlastněn nadnárodními korporacemi, je to také postupně konec národa. Stát je základní územní mocenská jednotka. Svrchovaný stát není podřízen žádné jiné vnější moci.

Vladimíra Vítová

Aliance národních sil Praha 18.4.2024


 

Sdílejte prosím tyto informace...