Proč volím Alianci za nezávislost ČR

Evropská unie je nadvláda nadnárodních korporací nad národními státy. Tyto korporace řídí prostřednictvím Evropské komise jednotlivé státy podle jejich vlastní koncepce a tato koncepce je nespravedlivá, protilidská a protinárodní.

Nadnárodní korporace vládnou nad jednotlivými národy pomocí tzv. Konceptuální moci, velmi stručně zde, která je v hierarchii Pěti druhů sociální moci nejvyšší.

Pokud se nezbavíme EU, může ve Strakovce zasednout třeba nějaký „svatý“, ale nic se nezmění, protože i on bude pod vládou této nespravedlivé koncepce. Pokud se nezmění koncepce, budou volby vždy jen výměnou figur na páté etapě Plné funkce řízení (PFŘ) Plná funkce řízení v životě společnosti :: Leva-Net, poněkud stručnější vysvětlení zde.

PFŘ zahrnuje celkem sedm etap a první čtyři etapy jsou vždy o Konceptuální moci. Ten kdo řídí společnost jí musí řídit na všech sedmi etapách. Vynechá li při svém řízení jednu z nich, znamená to, že řízení převzal někdo jiný. Abychom se vymanili z nespravedlivé, protilidské koncepce nadnárodních korporací a Evropské unie, musíme z ní bezpodmínečně vystoupit. Stejně tak z ostatních nadnárodních struktur jako je NATO, WHO a další. (Mimochodem, NATO je organizace teroristická)

Celé to shrnu ještě takto:

Bez vystoupení z EU, NATO a dalších nadnárodních struktur se nic, ale vůbec nic u nás nezmění!!!!, i kdyby ve Strakovce usednul svatý Petr. Pod nadvládou nadnárodních struktur jsme pod nadvládou nadnárodních korporací a pod nadvládou jejich! koncepce. Jedině kdybychom se jich zbavili, mohli bychom si vytvořit vlastní koncepci rozvoje, ale tu by museli vytvořit osvícení lidé a její vektor cílů by musel začínat:

  1. Vlastní státní banka, v rukou státu!!!! (Zbavit se Rotshildovské ČNB)!
  2. Znárodnění! (ne zestátnění!) klíčových odvětví energetiky, přírodních zdrojů, průmyslu a surovin
  3. Podpora družstevního, obecního, drobného a středního podnikání

Evropská unie je nadvláda nadnárodních korporací nad národními státy a pokud v ní budeme, tak volby znamenají jen výměnu figur na 5. etapě PFŘ.

Naši oponenti tvrdí, že by pro nás bylo vystoupení z nadnárodních struktur zničující. Ano, může to být s odřenýma ušima, ale pokud v těchto strukturách zůstaneme, přijdeme o ty uši i s celou hlavou. Vzpomenu-li naše vystoupení z Rakouska-Uherska, z německého Protektorátu, z RVHP případně vystoupení Velké Británie z EU, nic světoborného se nestalo. Naopak zničující pro nás bude, zůstaneme-li v těchto strukturách.

Vnímám, že takto jasně a zřetelně to na alternativní politické scéně neříká nikdo jiný než strany, které se sdružily do letošních evropských voleb do politického hnutí Aliance za nezávislost ČR, jejíž součástí je i Aliance národních sil a jejímž jsem příznivcem.

Proto v letošních volbách do EU má můj hlas Aliance za nezávislost ČR, na jejíž kandidátce zaujímají první dvě místa gen. Hynek Blaško a RNDr. Jan Sedáček.

Josef Beneš


 

Sdílejte prosím tyto informace...