Jak hlasoval generál Hynek Blaško v EP

Jak minulý týden hlasoval generál Hynek Blaško v Evropském parlamentu, včetně jeho komentáře.

1.
Právní stát a svoboda sdělovacích prostředků v Řecku: Hlasoval jsem proti.
Jako obvykle státy, se kterými nejsou v Bruselu spokojeni, jsou označovány za špatné a “nedodržují právní stát”. Ke Slovensku a Maďarsku se nyní přidává Řecko.

2.
Zpráva o provádění strategie EU pro rovnost LGBTIQ osob: Hlasoval jsem proti.
Jako pokaždé hlasuji proti politickému vyzdvihování určité menšiny. Všichni lidé jsou si před zákonem rovni, a pokud chce někdo zvláštní status pro vybrané skupiny, není to demokracie.

3.
Vícestranná jednání s ohledem na 13. Konferenci ministrů WTO v Abú Dhabí: Hlasoval jsem proti.
Celé jednání se neslo v duchu Green Dealu, omezování fosilních paliv a dalších výmyslů. Zejména jednání o palivech v arabské zemi je velký paradox. Nicméně v EU se nemůžeme divit ničemu. Drahé energie, ztráta pracovních míst a konec konkurenceschopnosti Evropy jsou jediné věci, které “zelená” politika přináší.

 


Sdílejte prosím tyto informace...