Kdo jsme

Aliance za nezávislost ČR je společná kandidátka českých pronárodních uskupení do voleb do Parlamentu EU v červnu 2024.

Naším společným cílem je zajistit nezávislost, svobodu, neutralitu a mírový rozvoj ČR.

Základem pro vytvoření Aliance za nezávislost ČR byla platforma Vystupme z EU a NATO, což je společný projekt českých pronárodních stran, hnutí a spolků, které se shodnou na základní myšlence: Vystoupit z těchto škodlivých nadnárodních organizací a zajistit suverenitu a neutralitu ČR.

Aliance za nezávislost ČR sdružuje následující politické strany a hnutí:

 • ALIANCE NÁRODNÍCH SIL, politická strana
  PhDr. Vladimíra Vítová, Ph.D., předsedkyně
 • DĚLNICKÁ STRANA SOCIÁLNÍ SPRAVEDLNOSTI, politická strana
  Mgr. Tomáš Vandas, předseda
 • NÁRODNÍ DEMOKRACIE, politická strana
  Adam Benjamin Bartoš, předseda
 • Sdružení pro republiku – Republikánská strana Československa Miroslava Sládka, politická strana
  PhDr. Miroslav Sládek, předseda
 • ROZUMNÍ, politická strana
  Mgr. Petr Hannig, předseda
 • BEZPEČNÉ ULICE, politická strana
  Hana Pavlíčková, předsedkyně
 • HNUTÍ PES, politická strana
  Mgr. Jiří Janeček, předseda
 • ČISTÝ KRAJ, politické hnutí
  Milan Poláček, předseda

A dále ji podporují tyto spolky a občanské iniciativy:

Máte stejné názory jako my a chcete se k nám přidat? Napište na info@aliancezacr.cz a spojíme síly. Jsme nakloněni ke spolupráci se všemi, kteří stejně jako my prosazují nezávislost, svobodu, neutralitu a mírový rozvoj ČR.

Sdílejte prosím tyto informace...