Volební program

Program

Aliance pro nezávislost ČR kandiduje s jasným cílem: zajistit ČR suverenitu, neutralitu a mírový rozvoj pro další generace. Aby to ale bylo možné uskutečnit, je potřeba dosáhnout úplné nezávislosti ČR na strukturách EU a z EU vystoupit.

EU neslouží k prosazování zájmů členských států, ale naopak k tomu, aby mohly nadnárodní „elity“ vnucovat těmto státům různé „pokrokové“ ideologie. Vidíme to na příkladu klimatické ideologie (emisní povolenky, zakazování aut apod.) multi-kulti agendy (včetně masové migrace) nebo třeba genderové ideologie (často zaměřené i na děti). To vše vede ke snižování životní úrovně občanů, k růstu napětí ve společnosti, ke snižování konkurenceschopnosti jednotlivých států (i EU jako celku) a k devastaci životního prostředí, ač EU deklaruje opak.

To vše je potřeba změnit. Na rozdíl od některých jiných uskupení se nesnažíme o měkkou „reformu EU“, ale kandidujeme do Parlamentu EU s cílem odejít z EU a naopak vybudovat Evropu svobodných svrchovaných států.

Naši účast v Parlamentu EU využijeme zejména ke komunikaci s rozumnými poslanci z dalších zemí a k předjednávání dohod, které budou zajišťovat naše vztahy s ostatními státy po našem vystoupení z EU.

Dokud bude ČR součástí EU, budeme hlasovat proti jakémukoliv návrhu, který by dále omezil suverenitu ČR i dalších členských států. Nikdy nezvedneme ruku pro žádné šílenosti, které nám EU chystá dnes a denně!

Základem našeho programu je 10 x ANO a 10 x NE:

“ANO” “NE”
ANO bezpečí NE strategicky řízení migraci!
ANO svobodě slova NE cenzuře!
ANO míru a vystoupení z NATO
NE podpoře jakékoliv války!
ANO tvořivosti a podnikání NE byrokracii a papírování!
ANO vystoupení z WHO NE pandemickým zákazům!
ANO soběstačnosti ČR NE nadvládě cizích korporací!
ANO rozumné ochraně přírody NE Green Dealu a klima-fanatismu!
ANO zachování spalovacích motorů NE vnucování elektroaut!
ANO ochraně soukromí NE totalitnímu šmírování!
ANO vystoupení z EU
NE Evropské unii!

Podrobnější program bude představen později.

Sdílejte prosím tyto informace...