Vlastenecké setkání v Hranicích na Moravě 4. ledna 2024.

Milí vlastenci!
Ve čtvrtek 4. 1. 2024 jsem se zúčastnil setkání vlastenecky a národovecky smýšlejících občanů v Hranicích na Moravě.

Bylo to velmi příjemné. Děkuji organizátorům. Bylo tam několik desítek opravdu zapálených a nadšených lidí. Slyšel jsem a viděl jsem, že to jsou lidé, kteří milují zem, kterou jsme zdědili. Z mnoha z nich jsem opravdu nadšený, ale nemohu zde psát o všech. Snad jen jmenovitě poděkuji hudebníkovi Jakubovi Moravčíkovi, který krásně zahrál a zazpíval.

Moc vás prosím, všimněte si, že věty uvedené níže píši s důrazem, protože to považuji za velmi důležité.

Často se mluví o spojování menších vlasteneckých uskupení. Jsou zde významné body, které je NUTNO VĚDĚT, když o tomto hovoříme.

1. Všechny dobré předsedkyně a dobří předsedové politických stran (pol. hnutí) JSOU POVINNI bránit myšlenky (ideologii) své strany a prosazovat program své strany – tuto povinnost mají vůči SVÝM členům a voličům.
2. Pokud má dojít k PLODNÉ spolupráci dvou, nebo více politických stran, MUSÍ TOMU PŘEDCHÁZET MNOHO MĚSÍCŮ nebo let trvající oťukávání, setkávání, rokování, jednání. MUSÍ. Protože chrání zájmy svých nejbližších, své politické rodiny – strany.
3. MUSÍ být pečlivě vybráno JEN NĚKOLIK MÁLO BODŮ. Jeden, dva body, které tvoří cíl, vektor, směr. Tento cíl je vyzdvižen a k němu se jde společnými silami.

Jistě jste si všimli, že někteří lidé a některá politická uskupení v těchto chvílích navrhují nějaká spojení k volbám do EU parlamentu. Dokonce teď čerstvě vznikly další nové strany a hnutí. Vytvářejí několikabodové seznamy požadavků, které by měli ti ostatní přijmout za vlastní. Položme si otázky: Nezaspali dobu? Neprokrastinovali? Proč se tyto osobnosti nepřidaly k již existujícím stranám? Nemají nesplnitelné požadavky?

Domnívám se, že ti, kteří se probudili někdy v létě 2023, nebo snad na podzim 2023 a začali vyzývat ostatní, aby se pod hlavičkou jejich uskupení sjednotili, asi nepochopil, že taková spojenectví se vytvářejí mnohem déle než dva měsíce.

Ale NEPLAKEJME. Je zde dobrá zpráva. Někteří naši vlastenečtí a národovečtí politici nespali, ale pracují na spojování vlasteneckých sil již dlouho a jejich práce přinesla ovoce. JIŽ na jaře roku 2023 vznikla platforma Vystupme z EU a z NATO, kde spojilo síly několik politických stran, hnutí a zapsaných spolků. Na této nadstranické platformě byla vybudována, obrazně řečeno, budova – společná “jednací síň” několika politických stran a hnutí i zapsaných spolků. Tato obrazná budova se jmenuje Aliance za nezávislost ČR. A pod tímto názvem budeme kandidovat do parlamentu EU. Jsme parta osmi politických stran a hnutí plus několika zapsaných spolků.

Srdečně zvu všechny politiky a aktivisty do naší hezké budovy. Je to místo spolupráce a vzájemné pomoci. Podotýkám, že bylo pozváno násobně víc politiků a aktivistů. Mnozí naše pozvání ignorovali. Někteří dokonce naše úsilí zesměšňovali a zesměšňují dodnes. Například pan Vrábel některé mé kolegy zesměšňuje, uráží a vysmívá se naší činnosti. My se nevzdáme.

Závěrem tedy. Kdo chvíli stál, již stojí opodál. Na shledanou v lepších časech.

Kamil Papežík, KK ANS Morava

Aliance národních sil je jednou ze stran zapojených do Aliance za nezávislost ČR

Převzato z webu ANS


 

Sdílejte prosím tyto informace...