Tisková zpráva – dne 28. 10. 2023

Osm politických stran a hnutí půjde do eurovoleb společně pod hlavičkou „Aliance za nezávislost ČR“. Volebním lídrem bude současný europoslanec generálmajor v. v. Ing. Hynek Blaško.

28. 10. 2023 proběhla v Praze na Novotného lávce konference, na níž byl představen společný projekt pronárodních stran pro volby do Parlamentu EU v červnu 2024. Bude vytvořena jednotná kandidátní listina, která ponese název “Aliance za nezávislost ČR” a která bude sdružovat všechny, jejichž cílem je nezávislost, suverenita, neutralita a mírový rozvoj ČR.

Zúčastněné strany a hnutí dosud působily a kandidovaly převážně samostatně. Vzhledem k současné kritické situaci v domácí i mezinárodní politice ale jejich představitelé pochopili, že je potřeba odhodit ego a začít spolupracovat. Proto na jaře 2023 vznikla společná platforma Vystupme z EU a NATO. Její signatáři se, i přes rozdílné programové body v dalších oblastech, shodují v tom nejzásadnějším, což je nutnost vystoupení ČR z těchto nadnárodních organizací a vyhlášení suverenity a neutrality ČR. Na základě této spolupráce vznikla Aliance za nezávislost ČR, což je dosud nejvýznamnější spojení pronárodních sil v ČR.

Pod společnou hlavičkou budou kandidovat tyto politické strany a hnutí:

 • Aliance národních sil
 • Dělnická strana sociální spravedlnosti
 • Národní demokracie
 • Sdružení pro republiku – Republikánská strana Československa M. Sládka
 • Rozumní
 • Bezpečné ulice
 • Hnutí PES
 • Občanské hnutí

Dále tuto společnou kandidátku podporují tyto spolky a občanské iniciativy:

 • Národní mládež, z.s.
 • Spolek věřitelů a přátel práva z. s.
 • Svobodná Morava z.s.
 • Aliance kulatého stolu, z.s.
 • Holešovská výzva
 • Občan v odporu

Aliance za nezávislost ČR je otevřena i dalším stranám, hnutím, spolkům a iniciativám, které podporují naši snahu o nezávislost a svobodný mírový rozvoj ČR.

Naším aktuálním cílem je uspět ve volbách do Parlamentu EU. Ačkoliv nepovažujeme tento „parlament“ za demokratickou a smysluplnou instituci, zvolení pronárodních osobností do této instituce může být účinnou brzdou pro šílené nápady Evropské unie, jíž je bohužel náš stát stále součástí, a prvním krokem k samostatnosti a nezávislosti ČR. Je nutné, aby mezi českými europoslanci byli zastoupeni i lidé, kteří nepodporují EU ani neprosazují její „měkkou reformu“, ale skutečně prosazují návrat k suverenitě a nezávislosti ČR.

Volebním lídrem do těchto voleb bude generálmajor v. v. Ing. Hynek Blaško. V současné době je europoslancem a členem frakce ID (Identita a Demokracie). Ze všech českých europoslanců byl zvolen se 4. nejvyšším počtem preferenčních hlasů a (na rozdíl od některých jiných europoslanců) své sliby neporušil a důvěru svých voličů nezklamal. Jako jeden z mála europoslanců skutečně bojuje za nezávislost ČR a získal cenné zkušenosti, které hodlá zúročit i v následujícím volebním období.
Další kandidáti budou představeni později, stejně tak i podrobnější programové body.

V Praze dne 28. 10. 2023
Aliance za nezávislost ČR
www.aliancezacr.cz
e-mail: info@aliancezacr.cz


Společná fotografie účastníků konference


Sdílejte prosím tyto informace...