Co je národ a stát a proč nesmí být zničeny!

Stát je systém pro přežití a rozvoj národa. Je-li stát zlikvidován, je to postupně také konec národa.

Stát je základní územní mocenská jednotka – organizace, která disponuje mocí vládnout, soudit a vytvářet zákony společnosti, tedy státu. Svrchovaný stát není podřízen žádné jiné vnější moci.

Národ je přirozená společenská jednotka člověka. Evropská unie a globalizátoři NWO sice tvrdí, že národ i stát jsou přežitek, ale to není pravda. Národ je historická a politická entita s velkou sounáležitosti a bez státu národ zahyne!

Členové národa sdílejí společný jazyk, historii, kulturu, území, tradice, zvyky, zkušenosti, vzdělání, možnost efektivní komunikace, možnost dohodnout se na řešení problémů veřejného zájmu ve prospěch obecného dobra.

Národy vytváří nejvhodnější podmínky pro kvalitní život lidí. Neexistuje jiný útvar, v němž by lidé mohli smysluplně sdílet tolik důležitých dimenzí lidské existence, a kde by byl takový stupeň integrace. Kulturně a historicky zakořeněná národní identita a integrita je unikátním jevem lidské historie.

EU se ale snaží národy zničit migrací a nastolením morálního rozkladu, který lidi vede k neřestem a k výsměchu ctnostem. EU se propagandisticky a legislativně snaží zničit přirozenou rodinu, základní buňku společnosti.

V EU je diktatura nazývána demokracií. A velká část občanů to pod vlivem médií vůbec nechápe. Jednotliví evropští tzv. vůdci, kteří uspěli jen kvůli porušování zákonů a mediálním podvodům, jsou zrádci národů, kteří likvidují vlastní obyvatelstvo a úmyslně mu škodí. A toto jejich úsilí je známo pod pojmy NWO – nový světový řád, Agenda 2030, Great Reset atd.

Vnucovaná agenda LGBTQ, Green Deal, strategicky řízená migrace jako zbraň hromadného ničení a další – to vše je nepřirozené, nelidské a bezbožné! Ovšem zákony Boha jsou absolutní a není v silách lidského intelektu je měnit a už vůbec ne překonat. Evropské „elity“ hodlají obětovat existenci národů. Většina lidí to však bohužel netuší a zdá se jim to nemožné. Lidé jsou totálně zmanipulováni. Pokud však chceme přežít, musí se tomu postavit každý z nás!

V rámci EU jsou vedeny útoky proti existenci národů a států. Záměrně se podemílá jejich kulturní integrita, vzdělanostní úroveň, znalost jejich historie. Západní ideologie politického a ekonomického liberalismu prosazuje velké celky a zničení národních států.

Asi již málokdo zná slova prvního československého prezidenta Tomáše Garriguea Masaryka, který vždy připomínal, že Bible uznává národy jako stvořené Bohem. Argumentoval slovy, že „kdo miluje celý svět, nemiluje nikoho“. Jen láska k vlastnímu národu může být konkrétní a efektivní. Masaryk neuznával agresivitu národů vůči druhým, ale uznával legitimitu „bránit svůj národ i železem“, ale jen bránit.

Vladimíra Vítová, předsedkyně ANS

Praha 20. 10. 2023

Převzato z webu Aliance národních sil: https://aliancenarodnichsil.cz/co-je-narod-a-stat-a-proc-nesmi-byt-zniceny/


Sdílejte prosím tyto informace...