Protesty zemědělců v zahraničí. A co ČR?

Ptáme se, jak je možné, že v Německu, kde mají násobně větší dotace než v ČR, zemědělci organizovaně stávkují za zlepšení podmínek a zemědělské organizace v ČR jsou nečinné?? Čí zájmy tedy tyto organizace chrání?

Vyzýváme Zemědělský svaz ČR, Agrární komoru ČR i další organizace, které mají hájit zájmy zemědělců, aby důrazně a okamžitě začali hájit práva a již i samotnou existenci zemědělských podnikatelů. Je to zájmu produkce kvalitních potravin, v zájmu kulturní krajiny a zdravého životního prostředí.

Důsledkem Green Dealu je omezit výrobu a cíleně nevyrábět. Týká se to však pouze EU! Chceme snad dovážet mnohdy i nekvalitní potraviny ze všech koutů světa? Zastavme dopady této šílené ideologie!

Politika produkce potravin v EU je cílena na nízké ceny, aby nedocházelo k nepokojům obyvatelstva v důsledku cenové nedostupnosti potravin. Systém zemědělství v EU je nastaven tak, že bez dotací není možné dlouhodobě rentabilně zemědělství provozovat. Nyní dochází v EU, tedy i v ČR, ke snížení zemědělských dotací a navyšování daní v zemědělském sektoru. Důsledkem tohoto lze čekat likvidaci malých, středních i velkých zemědělských podniků a rozdělení zemědělského sektoru ČR mezi několik (možná tak 3-5) gigantických a zřejmě i nadnárodních firem – tzv. agrobaronů. Tyto firmy by dle všeho propojili vertikálu od zemědělské prvovýroby až k prodeji potravinářských výrobků. A jak si naši mocipáni umí “poradit” s globálními hráči vidíme na příkladu obchodních řetězců již nyní.

Říkáme: “Zástupci zemědělských organizací, konejte! Začněte hájit práva svých členů. Kvůli tomu si vás zvolili do vedení. Vzor máte za hranicemi – v Německu.
Cenově dostupné kvalitní potraviny a zdravá krajina musí být samozřejmostí pro každého občana ČR.

 

Aliance za nezávislost ČR & Aliance národních sil

 

Článek k tématu na Parlamentních listech: Protesty Němců odhalily zlou pravdu o potravinách


 

Sdílejte prosím tyto informace...