Ing. Ivan Cícha: Bydlet ve vlastním, nebo setrvat v EU?

Možná se bude někomu zdát název tohoto článku příliš kontroverzní, ale kdo sleduje konání Evropské unie a Evropského parlamentu a na ně navázanou činnost Fialovy vlády, ten potvrdí oprávněnost těchto obav.

Od roku 1989 se potýkáme s neustálým a dá se říci “z řetězů utrženým“ nárůstem cen pozemních, dopravních a ostatních staveb. Jenom v letech 2015-2022 se cena rodinných domků a bytů zvýšila o 120-160 %. Stejný nárůst zaznamenaly i ceny pozemků. Přitom v tomto období průměrná čistá mzda činila v roce 2015 21 tisíc Kč a v roce 2022 se zvedla pouze na 35 tisíc Kč. Tedy čistá mzda se zvýšila jen o 67 %.

Přesto byli donedávna čeští občané, případně soukromí stavebníci, díky uskromnění se (a i svépomocí) schopni svoje vlastní bydlení budovat. Proto i díky prozíravé privatizaci bytového fondu na přelomu tisíciletí se může k dnešnímu dni vlastnickým bydlením v ČR pochlubit cca 80 % obyvatel. V západní části Evropy to je pouze cca 50 %. A to leží bankovním domům, Evropské komisi a dalším orgánům globalistů v žaludku.

Kvůli vlastizrádné Fialově vládě se ČR společně s EU musela odstřihnout od výhodného odběru ruského plynu a ropy. To vedlo k velkému nárůstu všech cen a zejména cen stavebních materiálů. Tím v roce 2022 i pracovitý a šikovný český člověk narazil většinou na svoje limity. Tedy pokud takový občan, ev. rodina s průměrnou mzdou nebyli např. účastníci dědického řízení po bohatém strýčkovi nebo nebyli součástí vládních mafiánských struktur. Pouze tehdy se při velikosti bytu 2+1 s jeho cenou 92 tisíc Kč/m2 mohli dostat k potřebným 5,5 miliónům Kč. U menšího RD by těch miliónů potřeboval přibližně 10. Ani hypotéky nic neřešily a neřeší, jelikož jsou na nich příliš vysoké úroky a přísné požadavky pro jejich získání.

Globální struktury vč. EU českého občana už 30 let ekonomicky vysávají skrze nízké mzdy a důchody (oproti původní části EU se jedná o 30-50% výši), zadlužují ho a posílají na něho exekutory. A on si dovoluje ještě normálně žít a nechce se ve své většině podřídit tzv. evropským hodnotám. To je zejména multikulturalismus spojený s migrací, genderová agenda spojená s deviacemi a se změnami pohlaví dětí a tzv. Green Deal, jenž znamená zelenou cestu do nevolnictví. A klidně si takový Čech dále preferuje bydlení ve vlastním.

Nejaktivněji se proti tomuto “nešvaru“ postavila česká Pirátská strana, která iniciovala zvyšování daně z nemovitosti. Na jejich diskusním fóru padaly dokonce návrhy na daň ve výši 3 % z ceny nemovitosti. To by znamenalo při ceně domku 10 milionů 300 tisíc Kč každý rok! Tuto částku si nevydělá za rok velká většina obyvatel.

Jedna aktuální perlička: Abychom viděli, že Ministerstvo pro místní rozvoj pod vedením piráta Bartoše nespí, zdražil nám v těchto dnech mj. poplatek za žádost o studnu z 300 Kč na rovných 10 000 Kč. Tomu se tam ten pirát věnuje, ale zdlouhavé povolovací procesy na stavební povolení nezkrátí podle odborného tisku ČKAIT ani jím připravovaný stavební zákon a jeho nové prováděcí předpisy.

Ke zvýšení daně z nemovitosti skutečně v roce 2023 došlo, ale zatím v nižší částce. Nejbouřlivěji se ozvali naši zemědělci, kteří chtějí cenu daně vrátit na původní hodnotu. Dobře pochopili společně s evropskými zemědělci i zničující dopady Green dealu na potravinovou bezpečnost. Budeme jim držet palce a jejich oprávněné protesty podporovat.

Cesta k odnímání nemovitostí přes daně a nesmyslné zpřísňující požadavky na zateplování aj. bude v EU a potažmo v ČR jistě pokračovat, ale pro jistotu si stávající Evropský parlament na vlastníky bytů a domků, po vzoru Klause Schwaba, v březnu raději pořádně posvítil a skrz zmíněný Green deal se chystá ztížit a poté znemožnit vlastnické bydlení a postupně nemovitostí (bytů a domků, nvčetně chat a chalup) občany bezpečně zbavit.

Pro novostavby zakázal od 1. 1. 2030 vytápět zemním plynem, uhlím a dalšími fosilními palivy. Pro stavby kolaudované do roku 2030 to bude zakázané od 1. 1. 2040. Tento zákaz se bude týkat všech budov, tedy i budov občanské vybavenosti (školy, administrativní budovy, úřady aj.). Povolené bude pouze centrální dálkové vytápění (v městech) a vytápění elektřinou a tepelnými čerpadly (která se v teplotách pod nulou stejně chovají jako přímotopy). Na tyto zdroje bude samozřejmě uvalena uhlíková daň, již zaplatí v konečné fázi uživatelé bytu.

Nedovedu si představit, jak budou chudí Češi a zejména důchodci na vesnicích přestavovat svoje domky, aby splňovaly postupně zvyšující se požadavky EU na tepelné ztráty, a akceptovat povolené zdroje vytápění. Ani vytápění dřevem jim totiž nebude povoleno, to bude klasifikováno jako trestný čin! Cena elektřiny a centrálního vytápění bude kontinuálně stoupat do té doby, než majitelé svoje (do té doby vlastněné) byty a RD neprodají. Nadnárodní korporace s nimi pak naloží tak, aby vygenerovaly chudoby a totální kontrolu obyvatel EU.

S nedostupností automobilů to EU skrz nesmyslné zpřísňování emisí a tím postupné zakazování spalovacích motorů rozjela již před 10 lety, teď přišly na řadu i byty a domky. Takže se jedná o mohutnou deindustrializaci EU spojenou s hospodářským poklesem a růstem nezaměstnanosti. Na to bude navázána trestná činnost části zchudlého obyvatelstva doplňovaná migranty z různých částí světa. Stát se bude nadále postupně zbavovat zodpovědnosti za vše, na co byl český člověk dosud a zejména do roku 1989 zvyklý.

Aliance za nezávislost ČR se chce v Evropském parlamentu těmto snahám, společně s ostatními národoveckými stranami EU, postavit!

Máme naopak v plánu v ČR, kromě podpory současného vlastnického bydlení, rozhýbat masivní bytovou výstavbu státních nájemních bytů. Tento programový bod jsme rozpracovali a prezentovali již před parlamentními volbami v roce 2021. Jedná se o bod IV. Podrobný volební program 2021 – Národní demokracie (narodnidemokracie.cz).

Podle předběžných propočtů budou námi nově založené státní podniky na výstavbu bytů schopny stavět za 40-50 tisíc Kč/m2 užitné plochy bytu. To by potom vycházela cena bytu 2+1 o výměře 50 metrů čtverečních na 2 až 2,5 milionu Kč. Tím by se nájemné oproti dnešku snížilo též o 50 %.

Současné tržní ceny vlastněných nemovitostí (mimo Prahu a velká města) jsou 80-100 Kč/m2 užitné plochy bytu. Snížení na polovinu by bylo docíleno tím, že by se unifikací značně ušetřilo na nákladech výstavby a projektové dokumentaci, dále by se do nájmu nepromítala cena pozemku, který by nadále vlastnily obce. Jelikož bychom založili i státní banku, klesly by finanční náklady (úroky) spojené s výstavbou a v neposlední řadě by státní podniky nemusely generovat nepřiměřeně vysoký zisk, tak jako současní developeři.

Náš plán je reálný, ale má jeden podstatnou podmínku – musíme vystoupit z EU!

Ing. Ivan Cícha

stavební inženýr, člen předsednictva Národní demokracie a kandidát do EP za Alianci za nezávislost ČR

Převzato z webu Národní demokracie


Sdílejte prosím tyto informace...