Nedělník Adama B. Bartoše – “Jasný signál”

Vážený pane europoslanče, vážené dámy, vážení pánové, především ale, vážení voliči, kvůli kterým se tu dnes scházíme, abychom Vám vyslali jasný signál. Signál před evropskými volbami.

Signálů Fialovy vlády máme všichni oprávněně plné zuby, jaký je tedy náš signál, který chceme vyslat?

Kde jsou ty časy, kdy euroskeptici řešili zakřivenost banánů či zákaz žárovek, tedy spíše, abych byl přesnější, že Evropská unie chtěla mluvit do banánů a žárovek. Dnes jsme o patnáct let dále a mnohem hlouběji v evropské bažině. Evropská unie nám chce vzít auta, domy, maso, svobodu slova, nasadit nám náhubek, napíchat do nás roztoky, ekonomicky nás vysát a zruinovat.

V takové chvíli už není čas řešit, že Evropská unie potřebuje reformu (protože je nereformovatelná), ani doufat, že se rozpadne dříve, než všechny tyto hanebné věci stihne zrealizovat. Bylo by to navíc od nás alibistické a zbabělé.

Dnes, více než kdy jindy, potřebujeme vyslat jasný signál, že musíme z Evropské unie, a také z NATO, které je obrácenou stranou téže mince, vystoupit. Nic menšího nemůže být naším cílem, nic menšího nemůže být naším programem.

Touto konferencí a kandidátkou, kterou jsme sestavili a se kterou se ucházíme o Vaši přízeň, říkáme, že jiné řešení neexistuje, respektive, že všechna ostatní řešení jsou polovičatá a falešná. Jsou to plané sliby.

Už všechny ty výše zmiňované zákazy a mnohé další, které vás jistě napadly, na které jsem zapomněl, ale i ty, které by vás ani ve snu nenapadly, protože Brusel je schopen vymyslet i takovou pitomost, která by na lidskou mysl nepřišla, myslím lidskou mysl normálního člověka, o psychopatech nemluvím (a právě psychopaté řídí EU), už všechny tyto zákazy by byly vážným a nezpochybnitelným důvodem z EU odejít – jenže…

Jenže je to ještě horší. Evropská unie, mocnosti, které ji tvoří, nás chce zatáhnout do války na Ukrajině. Reálně hrozí – pokud se evropský parlament radikálně nezmění svým složením v těleso, kde budou ve většině přítomni zástupci těch evropských stran, které válku odmítají –, že ihned poté, až Evropské volby skončí, až skončí kampaň, kde se lidem maže med kolem úst a skutečné věci se zamlčují a skrývají, dojde k vysílání vojáků na Ukrajinu z různých zemí EU, včetně země naší. Už dnes vidíme v médiích přípravu informačního pole pro takové rozhodnutí. A buďme si jisti, že když se o něčem takovém v médiích mluví, nemluví se o tom proto, aby se o tom diskutovalo, ale aby si na to lidé zvykli, a až se to bude dít, aby se proti tomu nebouřili.

Pokud se tohoto nepěkného překvapení nechceme dočkat, je třeba volit takové strany, které se nebojí říci jasný názor nejen na EU, ale i na nesmyslnost války Západu s Ruskem. Dokonce se nebojím říci, volit neparlamentní strany, protože všechny strany v našem parlamentu si s Unií zadaly, podlézají jí a pokud ne svými slovy, pak rozhodně svými činy dokazují, že nechtějí nic měnit na zaběhlém statu quo.

Takovou stranou nejsme. S nikým jsme si nezadali, před Unií se nehrbíme, nepodlézáme jí, nechceme získat voliče na prázdné fráze.

Naše pravda nezaznívá v médiích, je zesměšňována, dehonestována a onálepkovávána těmi nejhoršími přízvisky. Přesto je to pravda, která nemůže být umlčena.

Jsme vaším hlasem. Hlasem těch, kteří chtějí žít normální život, život v míru, život bez omezování, bez z Bruselu nařizovaných nesmyslů, které jdou nejen proti zdravému rozumu, ale proti životu jako takovému. Normální život je s členstvím v Unii neslučitelný. Budoucnost naší země, má-li být kladná, slavná, nebo alespoň normální, není s členstvím v EU slučitelná. Členství naší země v EU a NATO je už nadále neudržitelné a neobhajitelné.

Udržitelnost našeho státu, abych použil to nenáviděné slovíčko, udržitelnost naší státnosti je s naším členstvím v EU neslučitelná.

Čili volba pro Alianci Za Nezávislost ČR – proti přijetí eura je volbou pro udržitelnost našeho státu a našeho národa.
Kdo to nechce pochopit, ten nás volit nebude.
Kdo to chápe, ten nesmí váhat a vybírat mezi větším či menším zlem, nesmí spekulovat o tom, zda jeho hlas propadne, či nikoli.
Za svou pravdou si musí stát a musí volit tak, jak je vnitřně přesvědčen.

Pokud jste, stejně jako my, vnitřně přesvědčeni, že další budoucnost českého státu a české národa jako státu suverénního a národa sebevědomého, je zaručena jen tehdy, když se z osidel bruselské totality vymaníme, nemáte jinou možnost, než volit AZNČR.
Všem těm, kteří nám dáte hlas, předem děkuji.
Na všechny ty, kteří jste ochotni o volbě naší volební koalice uvažovat, apeluji, abyste se nenechali zlákat pozlátky jiných stran a volili svým srdcem ty, kteří Vám říkají – byť nepříjemnou – pravdu.
Všem těm, kteří si přejete mír a svobodu, vzkazuji, že není, o čem přemýšlet.
Volte tak, abyste – nejen my, ale i vy, tedy abychom my všichni – vyslali jasný signál, že takto už to nejde.

Dámy a pánové,
dnes už neřešíme banány, ani žárovky, dokonce ani neřešíme hloupé cyklostezky a rozhledny v údolích. Neřešíme nesmyslné eurodotace a dokonce ani euro. Řešíme vlastní budoucnost, vybíráme mezi životem a smrtí, mezi pokračováním naší státní a národní existence na jedné, a otroctvím na straně druhé. Vybíráme mezi mírem a válkou. Mezi kulturou života a kulturou smrti. Dokonce přímo – mezi životem a smrtí.
Já v tom mám jasno, a proto kandiduji za tento subjekt. Kandiduji ne proto, že se chci dostat na teplé bruselské místečko. Kandiduji proto, abych vyslal signál – signál pro život, signál pro mír, signál pro svobodu, signál pro světlou budoucnost našeho národa.
Jaký signál svým lístkem vhozeným do urny vyšlete vy?
Je to jen na vás.
Děkuji za pozornost!

Projev Adama B. Bartoše, předsedy Národní demokracie, na předvolební konferenci Aliance za nezávislost ČR – proti přijetí eura, Praha, 8. května 2024

Převzato z webu Národní demokracie


 

Sdílejte prosím tyto informace...