Jak hlasoval náš generál Hynek Blaško v EP v minulém týdnu?

V tomto článku najdete přehledný komentář generála Blaška k jeho hlasování v minulém týdnu v Europarlamentu.

Unijní seznam projektů společného zájmu a projektů ve společném zájmu: hlasoval jsem PROTI.

– Toto usnesení navržené Zelenými žádá zastavení budování infrastruktury pro přívod plynu. Dále také ukončování fosilních paliv, za které považuje i vodík, pokud je při výrobě použito fosilní palivo. Nejlépe by podle Zelených bylo, abychom neměli plyn, benzín, naftu, jadernou energii ani vodík. Všichni budeme jezdit na elektřinu, topit elektřinou a nabíjet všechna auta, elektrokoloběžky, elektrokola a nevím, co všechno elektro ještě. Akorát to nebude čím nabíjet… Nicméně tentokrát to Zeleným nevyšlo a návrh byl zamítnut.

 Rozhodnutí Rady, kterým se členské státy vyzývají, aby ratifikovaly Úmluvu Mezinárodní organizace práce o násilí a obtěžování z roku 2019: název vzletný, jako obvykle, ale hlasoval jsem PROTI.

– Pod bojem proti obtěžování se jako obvykle skrývají kampaně metoo, LGBT, gender a další. My přeci máme jasné zákony proti násili i obtěžování už teď. A jestli je někdo nevymáhá, tak je potřeba hledat problém tam. A ne dělat z toho politiku. Usnesení prošlo.

Využívání kapacity železniční infrastruktury v jednotném evropském železničním prostoru: hlasoval jsem PRO.

– Podpora většího využívání železniční dopravy je rozumný způsob, jak ulevit silnicím. Ne zakazováním aut, ale podporou vlaků, aby byly více využívány pro osobní i nákladní přepravu. Návrh prošel.

 Nařízení o bezpečnosti hraček: hlasoval jsem PRO.

– Co se týká hraček pro děti, jsem pro nekompromisní ochranu a bezpečnost. Je třeba vyloučit jedovaté a škodlivé látky, které mohou být součástí hraček, a to co nejdříve. Proto jsem hlasoval i proti návrhům na odklad tohoto nařízení.

Směrnice o odpadech: hlasoval jsem PRO.

– Zpráva ukládá předcházení vzniku odpadů. Zejména souhlasím s tím, že se má omezit odpad z jídla, kde se plýtvá naprosto zbytečně. Rozumné je také, že vzniku odpadu se má hlavně předcházet, ne až poté řešit, co s ním.

Akt o umělé inteligenci: hlasoval jsem PRO.

– Jsem jednoznačně pro opatrnost ohledně umělé inteligence. Návrh říká, že koncovým rozhodovacím článkem musí být vždy člověk. Lidé nesmí být hodnoceni umělou inteligencí. Proto podobné regulace vždy plně podporuji.

Evropský akt o svobodě sdělovacích prostředků: hlasoval jsem PROTI.

– Vzletný název o svobodě médií může znamenat pravý opak. Text říká například “monitorovat dodržování samoregulačních iniciativ zaměřených na ochranu uživatelů před škodlivým obsahem, včetně dezinformací a zahraniční manipulace s informacemi a vměšování.” No vidíte, kolika slovy a jak odborně se dá popsat něco, čemu se dříve obyčejně říkalo cenzura.

 Vybrané části rozpočtu EU na rok 2025: hlasoval jsem PROTI.

– Proti rozpočtům EU hlasuji vždy, jelikož nesouhlasím s výdaji, které EU vytváří, to není třeba dále rozebírat. Chci zde však poukázat na dvě zajímavosti. Součástí rozpočtu bylo i hlasování o podpoře LGBTIQ+ a o migrantech. Podpora LGBTIQ+ tentokrát neprošla o jeden jediný hlas! Když se poté hlasovalo o tom, že je potřeba hlídat hranice, tak to sice neprošlo, ale o pouhých 9 hlasů. Před volbami je to náznak, že už opravdu stačí vyměnit jen pár poslanců a hlasování mohou dopadat úplně jinak.

Evropský semestr pro koordinaci ekonomických politik: hlasoval jsem PROTI.

– V rámci dílčích hlasování neprošly investice do jaderné energie, neprošlo snížení dluhu na udržitelnou úroveň nebo, že veřejné investice mají být efektivní.


 

Sdílejte prosím tyto informace...