Odpovědi Aliance za nezávislost ČR na dotazník

Jsme zásadně proti posílání dalších peněz a zbraní na Ukrajinu!

Od iniciativy “Pulse of Europe” jsme obdrželi otázky týkající se jednak hlubší integrace EU a jednak podpory Ukrajiny. My prosazujeme nezávislost ČR na EU a konec posílání jakýchkoliv prostředků z našich daní na UA. Proto jsme na dané otázky odpověděli takto:

Otázka č. 1: “Budete se v evropském parlamentu zasazovat o další navýšení, urychlení a zefektivnění podpory Ukrajině: humanitární, finanční i zbrojní?”

  • Odpověď: NE

 

Otázka č. 2: “Budete se v evropském parlamentu zasazovat o další evropskou integraci směrem k posílení pravomocí a zefektivnění rozhodovacích procesů EU?”

  • Odpověď: NE

 

Otázka č. 3: “Budete se v evropském parlamentu zasazovat o vládu práva a spravedlnost ve všech zemích Evropské unie, včetně vytváření, uvalování a podpory sankcí vůči těm členům EU, kteří tyto zásady nedodržují?”

  • Odpověď: NE, protože to, co Brusel nazývá jako “vláda práva a spravedlnosti”, je ve skutečnosti vláda poslušných loutek EU. Jakmile některá vláda naopak hájí zájmy svého státu a národa, okamžitě to Brusel onálepkuje jako “porušení vlády práva”. Toto nálepkování nebudeme podporovat.

 

Sdílejte prosím tyto informace...