Nejvyšší moc ve státě je moc konceptuální, ne zákonodárná!

Krátký záznam z pořadu na Svobodném vysílači CS jednoho ze členů Aliance za nezávislost ČR.
Za Alianci národních sil hovoří Václav Kupilík.


Sdílejte prosím tyto informace...