Jak statistika manipuluje veřejným míněním

Kdo z občanů si při poslechu běžného zpravodajství uvědomí, že vydat na něco 1 procento z HDP znamená vydat na to 6 – 7 procent ze všech námi zaplacených daní?

Existují tři druhy lží: lži milosrdné, lži nehorázné a statistika. Pomocí čísel a statistiky, když se správně použijí, lze říci cokoli. Co chcete sdělit, to bude pravda.“

Radka Johnová, EKONOM, VŠ PEDAGOG

Čísly nás balamutí média i vlády. Jak neškodně zní: „Do rozpočtu EU odvádějí členské státy o něco málo víc než jedno procento svého hrubého domácího produktu (dále jen HDP).“ „Výdaje na armádu navýšíme na 2 % HDP.“

HDP je označení pro celkovou peněžní hodnotu všech statků a služeb vyrobených v dané zemi během jednoho fiskálního (rozpočtového) roku. Je to součet peněžní hodnoty spotřeby, investic, vládních nákupů statků a služeb a čistých vývozů. HDP je tedy nejobsáhlejší mírou celkové produkce statků a služeb v zemi. Stát ale nehospodaří s HDP, ale s příjmy, které se pohybují na úrovní kolem 16 % z HDP.

Takže kolik procent zaplatíme z našich daní, když se jedná o 1 % HDP? Čísla jsou zaokrouhlená, v miliardách. HDP ČR v roce 2022 byl dle ČSÚ 6786 mld. Kč. Plánované příjmy státního rozpočtu byly 1613,2 mld. Kč. Plánované příjmy (bez sociálního a zdravotního pojištění – jsou sice také daněmi, ale s přesným určením) byly 987 mld. Kč. 1 % HDP je tedy 67,86 mld. Kč, a to je 6,88 % příjmů státního rozpočtu.

1 % HDP odvedené do rozpočtu EU je tedy 6,9 % z daní každého z občanů. 2 % HDP, které má vláda vydat na armádu tedy činí 13,8 % veškerých příjmů státu (bez důchodového a zdravotního pojištění).

Závěr: Každý občan z každé stokoruny odvedené na daních zaplatí skoro 7 Kč do rozpočtu Evropské unie a 14 Kč na armádní výdaje. Tedy cca pětinu svých daní jen na tyto dvě položky.

Zdroj dat: www.mfcr.cz, Státní rozpočet 2022 v kostce

ZDROJ

Převzato z webu Aliance národních sil: https://aliancenarodnichsil.cz/jak-statistika-manipuluje-verejnym-minenim/


 

Sdílejte prosím tyto informace...