Vláda ČR ohrožuje Českou republiku a její obyvatele!

Aliance národních sil vyjadřuje zásadní nesouhlas s tím, že vláda ČR arogantně ignorovala jednání Rady bezpečnosti OSN, která se zabývala útokem Ukrajiny na civilní obyvatelstvo ruského města Belgorod, při kterém byly použity české raketomety RM – 70 Vampire. Omlouváme se všem civilistům, kterým naše zbraně ublížily bez ohledu na národnost.

OSN odsoudila raketový útok ukrajinských ozbrojených sil na Belgorod. Kancelář generálního tajemníka OSN sdělila, že raketové útoky ukrajinských ozbrojených sil jsou nepřijatelné a musí být odsouzeny. Dále OSN uvedla, že útoky proti civilistům a infrastruktuře jsou v rozporu s mezinárodním humanitárním právem.

Ruská strana požadovala přítomnost zástupce ČR na jednání Rady bezpečnosti, aby vysvětlil, proč česká vláda dodává munici, která zabíjí civilisty (30. prosince 2023 bylo v Belgorodě zabito 14 lidí, včetně tří dětí a při explozích bylo vážně zraněno 108 obyvatel, včetně pěti dětí).

Naše vláda arogantně odmítla příležitost obhájit svůj postoj před celým světem na půdě Rady bezpečnosti OSN. Pokud totiž kterýkoli stát dodává jedné ze stran konfliktu zbraně a munici, stává se přímým účastníkem konfliktu. Například Velká Británie i USA mají ve smlouvách, že jejich zbraně nesmí být použity na jiném území než ukrajinském a že nesmí být použity na civilní cíle! Jaké smlouvy ale podepsala naše vláda?

Česká vláda v čele s moravským premiérem Petrem Fialou, který obdržel ukrajinský řád Jaroslava Moudrého, s ministryní obrany Janou Černochovou, která obdržela ukrajinský řád kněžny Olgy, s ministrem průmyslu a obchodu Jozefem Síkelou, který obdržel ukrajinský řád za zásluhy za podporu Ukrajiny, s ministrem zahraničních věcí Janem Lipavským, který obdržel ukrajinský řád za zásluhy za podporu Ukrajiny a náčelníkem GŠ Armády ČR Karlem Řehkou, který obdržel ukrajinský řád za zásluhy za podporu Ukrajiny, svým jednáním ohrožuje Českou republiku a její obyvatele!

Vláda České republiky nesmí jakýkoliv vojenský konflikt eskalovat vojenskými dodávkami, ale naopak se musí zasadit o jednání o ukončení konfliktu.

Praha 2. ledna 2024
Vladimíra Vítová
předsedkyně Aliance národních sil

Aliance národních sil je jednou ze stran zapojených do Aliance za nezávislost ČR

Převzato z webu ANS


 

Sdílejte prosím tyto informace...