EU na lopatách hrobníků

Současný český sociolog Petr Hampl, který se nikdy nenechal zlákat pozlátkem populárních protestních názorů, ale vše zkoumá a popisuje do hloubky problémů, říká, že v současnosti, nejenom u nás, ale i v celém tak zvaném demokratickém světě, nevládnou vlády, ale jakási neuchopitelná šedá struktura.

Kdybychom se snažili rozklíčovat onu šedou strukturu (a teď už se pouštím do vlastních úvah), tak bychom nalezli několik vrstev. První vrstvou je strach postavit se proti všeobecnému, právě vládnoucímu, názoru. A dokonce lidé, kteří by měli být těmi kormidelníky, kteří by měli loď, neboli stát, vést do bezpečných vod, ačkoliv vědí, že všeobecně vládnoucí názor je zhoubný, tak se bojí proti tomu svým rozhodováním postavit. Takže jsou ve vleku něčeho, s čím vnitřně nesouhlasí a ze zbabělosti to podporují. Tak funguje vlastně hlasování v Evropském parlamentu.

Europoslanec, generál Blaško, mi povídal, že občas hovoří s poslanci, kteří v osobních rozhovorech kritizují vše, co se v Bruselu ukuchtí, že to považují za čiré šílenství, ale tito lidé, zvláště z lidovecké frakce, nakonec hlasují pro ony šílenosti.

Další vrstvou jsou globální firmy a banky, které jsou faktickými vládci západních společností. Vlády jsou mnohdy pouze vykonavateli jejich vůle. Zde se musím ovšem zastavit, že někdy se jejich vůle fakticky obrátí proti nim samotným. Zabrousím do historie. Německý kapitál podporoval ruského revolucionáře Vladimira Iljiče Lenina a americký Lva Trockého s cílem rozbít jediný globálně silný slovanský stát – Rusko.

Opak se ovšem stal realitou. Po Leninově smrti nastoupil Stalin a ten se svou příslovečnou tvrdostí nejenom že nedopustil rozbití Ruska, ale naopak po porážce Hitlerovského Německa rozšířil toto impérium ještě o své středně a východoevropské satelity.

Totéž se stalo v Německu před nástupem nacismu. Velký kapitál podporoval Hitlera s cílem, aby v Německu nenastoupila levice. Hitler se však odvděčil protižidovskými Norimberskými zákony, rozpoutáním světové války a vybudováním vyhlazovacích koncentračních táborů.

Ale pojďme k současnosti. V Evropské unii nevládne v podstatě ani Evropská komise, ani Evropská rada, ale velká armáda většinou mladých úředníků a úřednic, kteří a které připravují podklady pro jednotlivé komisaře. To je hmota čtyř tisíc hlav, které ve své podstatě mají ty »jedině správné« názory. A každý správný názor dokáže takový úředník dovést do byrokratické dokonalosti, která ovšem v žádném případě není ve shodě s praxí.

A vykonavatelem této vlády šedé struktury jsou jednotlivé národní vlády a parlamenty. A i kdyby si nějaká vláda postavila hlavu a chtěla jednat podle zdravého rozumu, tak nad vládami jsou ještě globální banky, které tento všeobecně převládající názor aplikují na poskytování úvěrů firmám. A když se nějaká firma fakticky postaví proti všeobecně vládnoucímu názoru, tak ji banky zničí. Proto je velmi nebezpečné volit někoho, kdo je fakticky na globálních bankách závislý ve svém podnikání.

Jak to změnit? Musí se změnit všeobecně převládající názor v Bruselu. Jak? Ve volbách do Evropského parlamentu. Je nutné, aby se razantně změnilo složení europoslanců tak, aby tam byli napříště odvážní lidé a ne zbabělci, nebo mladí blouznivci. Sebevražedný Green Deal, který dusí firmy také prostřednictvím emisních povolenek, je hrobník Evropské unie. V blízké budoucnosti bude hrozit zkáza středním a malým farmářům, protože budou muset dokládat jakési ekovysvědčení pro své produkty, jinak jim prodejní řetězce nevezmou jejich zboží do prodeje. Všechno, co nás dusí a bude dusit ještě více, pochází z Bruselu. Tak si to, vážení, uvědomte!

Petr Hannig, předseda Rozumných v Alianci za nezávislost EU

Převzato z webu iportal24.cz ROZUMNÉ PONDĚLÍ PETRA HANNIGA


Sdílejte prosím tyto informace...